با ایجاد اماکن ورزشی (سالن و چمن مصنوعی) اقدامات بسیار خوبی توسط شورای اسلامی زیارت افتاد که نوید رویدادهای بسیار خوب ورزشی را در روستا می داد.
مهمترین اقدام شورای اسلامی، تشکیل بازویی برای تصمیم گیری و اجرای مراسمات ورزشی تحت عنوان شورای ورزشی در روستا بود.
اطلاعیه ای از طرف شورای اسلامی جهت نام نویسی علاقمندان جهت حضور در این شورا منتشر شد که شرایطی برای افراد در آن گنجانیده شده بود که اصلا با امر ورزش تناسب نداشته و بیشتر مناسب برای انتخاب دهیار روستا بود.
شرایطی همچون سن بالای 25 سال و مدرک دیپلم به بالا و ... .
به هر صورت تعدادی برای این امر نام نویسی کردند و در نهایت آقایان، هادی صالحی، مجید بهروزی، حسین آذررنگ، عبدالخالق خزاعی و مسلم نعمتی، به عنوان شورای ورزشی روستا معرفی شدند.

این شورا با تشکیل جلسه ای و با حضور تعدادی از ورزش کاران و ورزش دوستان، کمیته فوتسال را تشکیل دادند. که این کمیته تا کنون 2 دوره مسابقات فوتسال را برگزار کرده و به نوعی خوب عمل کرده است.
حال سوال اینجاست که آیا ورزش زیارت تنها به همین 1 رشته معطوف می شود؟
چرا به رشته های فوتبال، کونگ فو، والیبال، هندبال، دو و میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، دوچرخه سواری، ورزش های همگانی و ... بهایی داده نشده؟
رشته هایی که محیط مناسب برای اجرای آن ها وجود دارد و حتی در برخی از آن ها زیارت همیشه دارای افتخار آفرین هایی چون خانم خزاعی، حمیدرضا خزاعی، مصطفی کشتکار، ابوالفضل بلالی و... بوده و این امکان جهت پیشرفت دیگر استعدادهای زیارتی وجود دارد.

چرا این شورا در برگزاری پیاده روی خانوادگی که سابقا توسط خود شورای اسلامی و دهیاری برگزار می شد کوتاهی نموده است؟

و سوالات بسیار زیاد دیگر در مورد دیگر رشته های ورزشی. شاید اشکال کار در شورای ورزش گرایش همه اعضا به رشته فوتبال بوده و همین موجب عدم توجه آن ها به دیگر رشته ها شده است.

طبیعتا زیارت و جوانان زیارتی زمینه لازم جهت پیشرفت در هر رشته ای را دارند و استعداد کافی در این ورزش ها وجود دارد که نیاز به حمایت و برنامه ریزی مدون دارد.

امیدواریم با شروع به کار ترکیب جدید شورای اسلامی، شاهد بررسی عملکرد شورای ورزشی، همچون دیگر شوراها که بازو های کمکی شورای اسلامی هستند باشیم و شاهد اصلاحیات و تشکیلات بهتری از شورای ورزش بوده و تشکیل جلسات تصمیم گیری بیشتری برای همه رشته های ورزشی مستعد روستا باشیم.

✍️ محمدرضا ایماندوست
زیارت اسپورت