روز پنجشنبه 95/10/23 ، در بازی ای دوستانه در زمین شبانکاره به میدان رفت.