این تیم در رده سنی نوجوانان، به پاس بزرگداشت مقام شهدای زیارت با نام شهدای زیارت گام به مسابقات دهقائد نهاد

عکاس: شاهین دهقان