کمیته فوتسال روستای زیارت برگزار می کند:

جام فجر فوتسال روستای زیارت (یادبود شهدای آتش نشان)

زیارت اسپورت:::: در جلسه اولین جلسه کمیته فوتسال که روز یکشنبه 3 بهمن 1395 در محل سالن شهدای روستای زیارت برگزار شد، شرایط لازم جهت شرکت در این مسابقات:

1- هر تیم شامل حداکثر 12 بازیکن و یک سرپرست می باشد. سرپرست می تواند یکی از 12 بازیکن نیز معرفی گردد.

2- در لیست بازیکنان یک تیم، تنها دو (2) بازیکن غیر زیارتی می تواند حضور داشته باشد و سایر بازیکنان باید زیارتی باشد.

توجه: بازیکنی زیارتی می باشد که:

الف) در حال حاضر ساکن زیارت باشد.

ب) پدرش اصالتا زیارتی باشد.

ج) سابقا به مدت زمان طولانی در زیارت سکونت داشته باشد.

3- بعد از انجام نخستین دیدار، امکان افزودن بازیکنی به تیم مورد نظر وجود نخواهد داشت.

4- مبلغ ورودی به مسابقات برای هر تیم 1000000 ریال (معادل صد هزار تومان) می باشد.

5- هر تیم موظف است از پیراهن و شورت یکدست و یک رنگ، به همراه جوراب، قلم بند و کفش مناسب سالن استفاده نماید. توجه: در صورت عدم رعایت مورد 5 ، تا رفع نواقص، اجازه بازی به بازیکن داده نخواهد شد.

6- آخرین مهلت ارائه نام تیم، نام سرپرست و پرداخت وجه ورودی مسابقات، همزمان با جلسه قرعه کشی مسابقات به تاریخ جمعه 8/11/1395 ساعت 21:00 در سالن ورزشی شهدای زیارت می باشد.

7- جهت ارائه موارد لازم ذکر شده در مورد 6، می توانید به آقای مسلم نعمتی و فروشگاه ورزشی سینا اسپورت مراجعه فرمایید.

8- در صورتی که حضور در جلسه قرعه کشی برای هر سرپرست مقدور نباشد، حتما موارد لازم ذکر شده در مورد 6 را، قبل از برگزاری جلسه قرعه کشی به آقای مسلم نعمتی تحویل دهند.

کمیته فوتسال دهستان زیارت