روز پنجشنبه 95/10/23 ، در بازی ای دوستانه در زمین شبانکاره به میدان رفت.

زیارت اسپورت:::: تیم فوتبال آزادی در بازی ای دوستانه در شبانکاره با تیم پاسارگاد مصاف کرد و موفق به شکست دادن این تیم با نتیجه 3 بر 2 شد.

ابتدا آزادی در نیمه اول با دو گل احمد عوضی و عباس ایمانی فرد پیش افتاد ولی در ادامه نیمه و از روی نقطه پنالتی گل اول را دریافت کرد. و نیمه اول را 2 بر 1 به پایان رساند.

در نیمه دوم، گل دوم را نیز دریافت کرد تا بازی 2 بر 2 شود ولی در اواخر بازی با گل دیگری از احمد عوضی بازی 3 بر 2 شد و بازی با همین نتیجه پایان یافت.

بازیکنان آزادی

--------------

1- سعید یزدانی

2- حمیدرضا ایماندوست

3- علی عوضی زیارتی

4- یحیی شریفی

5- موسی پورخدر

6- امید نادری

7- احمد عوضی زیارتی

8- ابراهیم ایمانی فرد

9- محمدعلی ایمانی فرد

10- عباس ایمانی فرد

11- اکبر ایمان نژاد

12- ابوالفضل بلالی

13- امیررضا خزاعی

14- منصور کرمی

15- بشیر فردی

تصاویر: شاهین دهقان