زیارت اسپورت :::: با اعلام خیر زیارتی آقای مختار زیارتی زمان رسیدن محموله من مصنوعی روستای زیارت به گمرک بوشهر مشخص شد.

طبق ایمیلی که از طرف شرکت فرستنده به آقای زیارتی ارسال شده بود، این محموله روز جمعه 11 تیرماه از بندر شانگهای فرستاده شده و توسط کشتی جبل علی و روز 3 مرداد مصادف با 24 جولای به بندر بوشهر می رسید.