زیارت اسپورت:::: حبیب خوشابی داور جوان روستای زیارت در کنار دیگر داوران دشتستانی در مسابقات فوتسال جام رمضان محلات برازجان وظیفه قضاوت مسابقات را بر عهده داشت.