3.jpg

به احتمال زیاد سالن روستا برای امسال آماده نمی شود.. البته غیر از این هم نمی شد انتظار داشت.

زیارت اسپورت:::: امروز در تماسی تلفنی با آقای هادی صالحی که دائما پیگیر وضعیت سالن و چمن مصنوعی می باشد، با خبر شدیم که تامین اعتبار لازم برای کفپوش سالن هنوز صورت نگرفته و با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می شویم بودجه ای نمانده که بخواهند برای کفپوش خرج بکنند و از طرفی هم اگر باشد به کفپوشی ایرانی و با کیفیتی پایین اختصاص می یابد که به گفته ایشان اگر چند ماه هم بماند و کفپوشی با کیفیت برای این سالن تدارک دیده شود بهتر است.

ایشان همچنین بیان کردند: ما 6 سال برای این سالن صبر کرده و اگر چند ماه دیگر هم صبر کنیم و تلاش کنیم کفپوشی با کیفیت و خارجی بدست آوریم خیلی بهتر است.

چمن مصنوعی...

ایشان در پاسخ به وضعیت چمن مصنوعی روستا افزودند: خوش بختانه کار زیرسازی چمن مصنوعی روستا از چند روز پیش آغاز شده و طی یک یا دو ماه آینده استفاده خواهد بود.

قابل ذکر است آقای صالحی در حال پیگیری و تشکیل شورا یا انجمنی ورزشی برای روستا می باشد که فعالیت های وسیعی در این امر انجام دهند و به رشد و شکوفایی دوباره ی استعداد های ورزشی روستا منجر شود.