5.JPG

مرداد ماه بود که تعدادی از ورزش دوستان زیارتی گرد هم جمع شدند و قرار را بر این نهادند که با هماهنگی شورای روستا و دهیاری کارگروه ورزشی روستا را بوجود آورند.

زیارت اسپورت:::: اما با گذشت حدود 4 ماه از آن نشست که در پایگاه بسیج روستای زیارت برگزار شد هیچ گونه خبری از این کارگروه نیست و هیچ فعالیتی را در روستا انجام ندادند.

شاید آن موقع به دلیل شور و شوق فوتبالی ها و قول مختار زیارتی، ورزش دوستان ما دچار یک عزم کاذب شده بودند و این کارگروه مفید برای ورزش روستا را فقط در همان مقطع پیگیر بودند و مشاهده شد که با گذشت ایام و فاصله گرفتن از تابستان عزم و اراده دوستان هم در این مورد کم شده.

برنامه هایی که این کارگروه داشتند برنامه هایی کلی و بزرگی بودند که شد همان ضرب المثل معروف "سنگ بزرگ نشانه نزدن است."

در این نشست از افرادی که در خارج از روستا حضور دارند یا افرادی که در روستا هستند ولی هیچگونه فعالیت ورزشی ندارند به عنوان اعضای اصلی این گروه ورزشی نام برده شد و شاید همین دلیلی بود برای عدم فعالیت این گروه.

کم کم داریم به دهه فجر نزدیک می شویم، دهه ای که چند سالیست برای فوتبالی ها می آید و می رود و هیچ رویدادی در روستا انجام نمی شود و کاش آن شور دوباره ایجاد شده و شاهد برگزاری جام های رمضان و دهه فجر در روستا باشیم آن هم به صورت سازمان یافته و زیر نظر کارگروهی وزشی.