از تاریخ 94/6/18 که دو تیم استقلال جوان و خوشاب به مصاف هم رفتند و بازی با نتیجه 3 بر 0 به سود خوشاب به پایان رسید دیگر دو تیم به مصاف هم نرفته بودند.

زیارت اسپورت :::: اما بعد از گذشت حدود 3 ماه از آن تاریخ بار دیگر دیروز 94/9/12 در خوشاب دو تیم به دیدر یک دیگر رفتند که در این بازی تیم استقلال جوان به جز 15 دقیقه ابتدایی بازی کاملا سرتر از تیم خوشاب بود و توانست با نتیجه 6 بر 3 از سد رقیب خود بگذرد.

بازیکنان تیم استقلال جوان زیارت در این بازی:

محمد فرهمند زاده (دروازبان)

ابراهیم ایمانی فرد

فرزاد ایماندوست

علی جنابی مطلق

اسماعیل صالحی

سید سجاد موسوی

محمد ضرغامیان

بنیامین گل افشان

مصطفی ضرغامیان

حسین پورحسینی

محمدرضا ایماندوست

.......................... ذخیره ها:

اکبر ساربانی

علی توکلی نیا

رضا خزاعی

میلاد ضرغامیان

گلزنان استقلال جوان:

محمد ضرغامیان

میلاد ضرغامیان

مصطفی ضرغامیان

حسین پورحسینی

محمدرضا ایماندوست

بنیامین گل افشان