استقلال جوان زیارت روز چهارشنبه 94/6/18 به مصاف تیم فوتبال خوشاب رفت ...

زیارت اسپورت:::: استقلال جوان بعد از بازی برابر تیم ابولفیروز رقیب پرسپولیس در گروه دوم لیگ برازجان و شکست 3 بر صفر از این تیم این بار به مصاف حریف آزادی رفت.

خوشابی ها انگار از حذف شدن از لیگ برازجان خیلی ناراحت بودند و با تمام قوا به مصاف تیم زیارتی آمده بودند.

این بازی در خوشاب برگزار شد و بازی زیبایی را رقم زد. در نیمه اول و در 2 دقیقه استقلال جوان دو بار روی اشتباه مدافعینش دروازه خود را باز شده دید.

تیم خوشاب سه دقیقه بعد از گل دومش می توانست گل سومش را از همان طریقی که دو گلش را زده بود٬ به ثمر رساند که تیر افقی دروازه استقلال این تیم را نجات داد.

در ادامه تیم استقلال جوان می توانست بازی را 2 بر 1 کند ولی موقعیت هایش را از دست داد.

نیمه دوم  دوباره با حملات استقلال جوان شروع شد ولی روی یک اشتباه و ضد حمله گل سوم را هم از خوشاب دریافت کرد. در ادامه باز هم این تیم استقلال جوان بود که فشارش را روی دروازه خوشاب بیشتر کرده بود ولی کم تجربگی مانع از رسیدن این تیم به گل در این بازی بود.

در حالی که دقایق زیادی به پایان بازی مانده بود طوفان و گرد وخاک باعث شد این بازی زودتر به پایان برسد و تیم خوشاب با 3 گل از سد استقلال جوان بگذرد.

این بازی ها می تواند برای افزایش تجربه به تیم جوان روستا کمک کند٬ این تیم تا کنون 4 بار با تیم های خارج از روستا بازی کرده که سه بار با خوشاب و یک بار با ابوالفیروز.

بازی اول و برد 3 بر 1 برابر پیشکسوتان خوشاب در خوشاب

بازی دوم و برد 3 بر 1 برابر تیم اصلی خوشاب در زیارت

بازی سوم و شکست 3 بر 0 برابر تیم ابوالفیروز

بازی چهارم و شکست 3 بر 0 برابر تیم اصلی خوشاب در خوشاب