ورزش دوستان زیارتی 7 سال انتظار کشیدند ولی شاید هیچکدام به اندازه عقربه های ساعت روز دوشنبه 8 شهریور 95 نبود.

زیارت اسپورت:::: به واقع این ساعت ها و دقایق مانده به افتتاح این پروژه تاریخی برای زیارت چه سخت می گذشت. بالاخره ساعت 17 فرارسید و مردم و ورزشدوستان خود را به سالن ورزشی رسانده بودند و خیابان روبرو را می پاییدند تا این کی ماشین های پلاک قرمز از راه برسند. استاندار آقای سالاری و فرماندار دشتستان آقای زارع به همراه تنی چند از مسئولین و هیئت همراه خود حوالی ساعت 17:30 خود را به سالن شهدای روستای زیارت رساندن و مراسم افتتاح آغاز شد و سالن ورزشی شهدای زیارت به مساحت هزارو 41 مترمربع با 11 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

تصاویر زیر مراحل افتتاح سالن روستای زیارت را نشان می دهد.