بعد از مشخص شدن وضعیت گروه بندی مسابقات لیگ برازجان هفته گذشته آزادی به مصاف تیم پاس رفت...

زیارت اسپورت:::: گرچه این دیدار عجیب به نظر می رسید آن هم جایی که این دو تیم می بایست در رقابت های لیگ برازجان به مصاف هم بروند. البته دو تیم از این بازی سود های زیادی بردند، آزادی در نبود بازیکنان اصلی خود به بازیکنانی بازی داد که در بازی های گذشته کمتر به کار گرفته می شدند.

حتی این تیم دقایقی را 10 نفره بازی کرد، که دلیل آن غفلت کادر فنی از تعداد بازیکنانی بود که ه میدان فرستاده بود.

و اما پاس برازجان که این روزها بسیار بدنبال بازی با زیارتی هاست. و می خواهد با این بازی ها کاملا خود را محک بزند که رویه به کار گرفته از طرف آن ها بسیار جالب و البته مفید است.

این بازی در پایان به سود آزادی و با تک گل که توسط احمد عوضی زیارتی زده شدریا، به پایان رسید.