پورخدر.jpg

مربی کهنه کار زیارتی، بر مسند مدیریت فنی زرد پوشان نشست.

 زیارت اسپورت:::: موسی پورخدر روز یکشنبه در ورزشگاه تختی برازجان حاضر شد و بعد از صحبت با حسین علیپور و حسین آذررنگ، نیمه دوم تیم آزادی را هدایت کرد و به نظر می رسد امسال قصد هدایت این تیم را دارد.

پورخدر در قالب تیم امید زیارت سرمربی خیلی از بازیکنان جوان آزادی بوده و این بازیکنان فوتبال خود را مدیون این مربی هستند.

موسی پورخدر به همراه امید نادری طی سالیان گذشته و بعد از انحلال تیم امید در فوتبال پایه مشغول پرورش بازیکنان نونهال و نوجوان زیارتی بوده اند.