زیارت اسپورت:::: وب گاه رسمی هفته نامه اتحاد خبر دشتستان اقدام به نظرخواهی از دشتستانی ها، در مورد بهترین ورزشکار اولین ماه سال 95 کرده است.

ابوالفضل تا این لحظه با کسب حدود 41 درصد آراء بهترین است که امیدواریم در پایان با کسب رتبه اول باز هم موجب افتخار آفرینی شود.

اگر تا کنون در این رای گیری شرکت نکرده اید اینجا کلیک کنید.