1.jpgآخرین روز های تکمیل سالن ورزشی زیارت در حال گذر هستند و امروز کفپوش های این سالن به این مکان آورده شدند.

 زیارت اسپورت ::::: از هفته آینده شاهد نصب این کفپوش ها خواهیم بود تا رویای بازی کردن در سالن ورزشی روستا بالاخره به تحقق بپیوندد.

طبق پیشبینی ها حداکثر تا یک ماه آینده شرایط بازی در این سالن محیا خواهد شد، البته اگر همین روند ادامه داشته باشد.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg