نقل و انتقالات در تیم های زیارت تا این لحظه

 زیارت اسپورت :::: تیم آزادی با حذف شدن از لیگ برازجان از ادامه مسابقات بازماند که همین سبب شده تا بازیکنان این تیم به صورت قرضی به سایر تیم ها بروند.

نوع انتقال

به تیم

انتقال از تیم

نام بازیکن

ردیف

قرضی

پرسپولیس زیارت

آزادی زیارت

احمد عوضی زیارتی

1

قرضی

پرسپولیس زیارت

آزادی زیارت

یحیی شریفی

2

قرضی

شاهین سرکره

آزادی زیارت

مهدی پورحاجی

3

قرضی

شاهین سرکره

آزادی زیارت

کمیل فردی

4

قرضی

شاهین سرکره

آزادی زیارت

ابراهیم ایمانی فرد

5

قرضی

مقاومت بنار آبشیرین

آزادی زیارت

امیررضا خزاعی

6

قرضی

انقلاب درودگاه

آزادی زیارت

عباس ایمانی فرد

7

قرضی

انقلاب درودگاه

آزادی زیارت

حبیب رستمی پور

8