برای دیدن تصاویر بیشتر روی ادامه مطلب یا تصویر زیر کلیک کنید.

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۱۰۵۵۵.jpg

2015-08-22 20.17.11.jpg


تماشا کردن فیلم فوتبالی در پایگاه بسیج فتح الفتوح قبل از حرکت

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۸۳۰۱۲.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۸۴۱۲۴.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۸۳۴۵۱.jpgIMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۹۰۶۰۲.jpg

2015-08-22 19.09.26.jpg2015-08-22 19.09.06.jpg

2015-08-22 19.19.18.jpg

2015-08-22 19.20.51.jpg

2015-08-22 19.44.11.jpg

2015-08-22 19.59.03.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۰۵۲۰۱.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۰۵۶۴۵.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۰۵۸۴۷.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۰۵۹۲۰.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۰۵۹۵۳.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۱۰۰۲۲.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۱۰۰۴۱.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۱۰۱۲۰.jpg

IMG_۲۰۱۵۰۸۲۲_۲۱۰۲۲۱.jpg
عکاس : محمدرضا ایماندوست